START
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM
O PORADNI
KADRA
OFERTA PORADNI
WNIOSEK RODZICA O BADANIE
WNIOSEK O BADANIE - DYSLEKSJA, GIMNAZJUM, SZKOŁA PONAD-GIMNAZJALNA
DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - KSZTAŁCENIE SPECJALNE
DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
FORMY POMOCY
DOKUMENTY DO POBRANIA
ORZECZNICTWO I OPINIOWANIE
DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - OKULISTYCZNEGO
DRUK DIAGNOZY OKULISTYCZNEJ
DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO - NAUCZANIE INDYWIDUALNE
OPINIA PRZEDSZKOLA
KONTAKT
WARTE UWAGI
 WSPÓŁPRACA
OPINIA SZKOŁY- TRUDNOŚCI OGÓLNE W NAUCE
OPINIA SZKOŁY- TRUDNOŚCI W CZYTANIU, PISANIU, LICZENIU
OPINIA SZKOŁY- TRUDNOŚCI EMOCJONALNE I WYCHOWAWCZE
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA FORMY POMOCY
BIP
 RODO
 PROJEKTY
WNIOSEK RODZICA O OBJĘCIE DZIECKA TERAPIĄ