START
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM
O PORADNI
KADRA
OFERTA PORADNI
WNIOSEK RODZICA O BADANIE
WNIOSEK O BADANIE - DYSLEKSJA, GIMNAZJUM, SZKOŁA PONAD-GIMNAZJALNA
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - KSZTAŁCENIE SPECJALNE
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
FORMY POMOCY
DOKUMENTY DO POBRANIA
ORZECZNICTWO I OPINIOWANIE
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - OKULISTYCZNE
DRUK DIAGNOZY OKULISTYCZNEJ
 ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - NAUCZANIE INDYWIDUALNE
 ZAŚWIADCZENI LEKARSKIE- ZINDYWIDUALIZO-WANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
KONTAKT
WARTE UWAGI
 WSPÓŁPRACA
OPINIA SZKOŁY- TRUDNOŚCI OGÓLNE W NAUCE
OPINIA SZKOŁY- TRUDNOŚCI W CZYTANIU, PISANIU, LICZENIU
OPINIA SZKOŁY- TRUDNOŚCI EMOCJONALNE I WYCHOWAWCZE
OPINIA PRZEDSZKOLA
BIP
 RODO
 PROJEKTY
WNIOSEK RODZICA O OBJĘCIE DZIECKA TERAPIĄ
OPINIA SZKOŁY NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
OPINIA SZKOŁY- ZINDYWIDUALI- ZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA FORMY POMOCY