START
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SOKOŁOWIE PODLASKIM
O PORADNI
KADRA
OFERTA PORADNI
FORMY POMOCY
DOKUMENTY DO POBRANIA
ORZECZNICTWO I OPINIOWANIE
KONTAKT
WARTE UWAGI
 WSPÓŁPRACA
INFORMACJE OGÓLNE Poradnia wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające 
w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.
KSZTAŁCENIE SPECJALNE
NAUCZANIE INDYWIDUALNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU
INNE OPINIE I DOKUMENTY
BIP
 RODO
 PROJEKTY